This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by Avatar אריק אריק 7 months, 4 weeks ago.

Viewing 1 post (of 1 total)

תשלום וועד הבית באופן יחסי

 • Avatar
  אריק אריק
  Participant
  Avatarאריק אריק

  שלום רב,
  שאלתי היא כזאת:
  אדם שחי בבניין משותף מרובה קומות, שמנוהל על ידי חברת אחזקה, נדרש לשלם דמי וועד בית חודשים בסכום שהוא אחיד לכלל הדירות, שווה בשווה. כלומר, כל בעל דירה משלם את אותו הסכום ללא קשר לגדול דירתו. כך היה הדבר במשך כ-4 שנים
  לפני 4 חודשיים, האדם החליט שהוא אינו מעוניין לשלם בצורה זאת , אלה לשלם לפי שטח דירתו, שכן בגלל גודל דירתו, על פי חישוב שלו, הוא ישלם פחות.
  כאשר האדם ביקש לשלם את חלקו היחסי, הוא נתקל בסירוב מחברת הניהול ומצד וועד הבית. בטענה זה ה”מחיר שנקבע” וסירב לקבל אפילו את התשלום החלקי.
  בחלוף 4 חודשיים קיבל האדם מכתב תביעה לפני נקיטת הליכים משפטים בדרישה לשלם את תשלום דמי הוועד החודשיים המלא (תשלום אחיד לכל הדיירים) + תשלום שכר טרחה לעו”ד.
  האם ניתן לחייב את האדם לא לשלם באופן יחסי לגודל דירתו? מה האפשריות העומדות בפניו?
  תודה מראש,

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

בנייה וניהול אתר: Eyeweb שיווק באינטרנט . כל הזכויות שמורות לפורטל בית משותף